Kinesiologi – Akademiet

Samlet KA-forløb Thisted-Nykøbing Mors

Kropsafbalancering 1 – 4 Nordjysk Motorik, Øster Assels, 7950 Erslev

Nyt forløb starter januar 2021

Datoer kommer senere

 

 

Tilmelding til Kisser Bjerregaard, mobil: 3031 8043 eller mail: kisser@kinesiologi.dk