Kinesiologi Akademiets logo

 

Her kan du starte, hvis du gerne vil lære kinesiologi.

 

Touch For Health er udviklet af John F. Thie, USA, og dette kursus danner baggrund for alle kinesiologi-former og for den danske udgave, som hedder Kropsafbalancering. Der undervises i Touch for Health i over 50 lande over hele verden.

John F. Thie’s filosofi var, at der i ethvert hjem skulle være en person, som kunne Touch for Health, for så var vedkommende i stand til at hjælpe resten af familien til velvære og sundhed på alle planer og forebyggelse af sygdom.

Teknikkerne er enkle, men effektive, og de kan læres af alle.

Både Touch for Health og Kropsafbalancering er godkendt af Danske Kinesiologer, og det er obligatorisk at tage et af kurserne for at læse til Kinesiolog med ret til RAB. 

Det er også her, at man starter på sin uddannelse, fordi man på kurset lærer at muskelteste. I alt læres der 42 forskellige muskler, som alle har meridian- og organ-relation. 

Touch for Health / Kropsafbalancering

1.kursus: Du lærer at muskelteste. I løbet af kurset lærer du enkle teknikker til at afbalancere energi-flowet i muskler og meridianer.

2. kursus: Du lærer flere teknikker til at skabe balance i energi-systemet, bl.a. via loven om de 5 elementer. Der arbejdes endvidere med test af fødevarer.

3. kursus: Der arbejdes videre med samspillet mellem muskler, meridianer og organer. Af nye teknikker lærer du at afbalancere med farver og følelser, og loven om de 5 elementer uddybes.

4. kursus: Her arbejdes med muskelrelaterede ubalancer,  og du introduceres til flere nye afbalanceringsteknikker, bl.a. lyd og 8-tals-energi.

5. kursus: Her bliver alt samlet. Du lærer en sammenhængende målafbalancering med brug af håndmodeller, inddragelse af følelser til din afbalancering og test tilbage i tid. Der afholdes eksamen om søndagen.
 

OBS! Kurserne er fortløbende!

 

Instruktører: Mette Pedersen og  Kisser Bjerregaard (Kropsafbalancering)

                       Birgit Nielsen (Touch for Health)

Pris: 2200 kr. pr. kursus, inkl. forplejning.

Kursusmaterialer til alle fem kurser: 700 kr.(to bøger)

 

Kurset er godkendt af brancheforeningen Danske Kinesiologer.

Danske Kinesiologer