Kinesiologi Akademiets logo

Tilmelding og betaling

Tilmelding.

Tilmelding til de enkelte kurser sendes enten til den afdeling af akademiet, som udbyder kurset eller til kursusudbyderen på det enkelte kursus. Forhør dig i afdelingen.

Depositum.
Der opkræves depositum, som indbetales ved tilmelding på konto, som du får oplyst af instruktøren.

Restbeløbet indbetales senest 14 dage før kursusstart.

Rabat ved tidlig tilmelding.
Ved tilmelding 2 mdr. før kursets afholdelse, er der mulighed for at opnå early bird rabat på 10 %, såfremt det er et flerdages-kursus.

For at opnå rabatten indbetales hele kursusprisen for førstkommende kursusdage senest 2 mdr. før.
Ved senere betaling bortfalder rabatten.
Der gives ikke rabat på en-dags-kurser, workshops på 4 timer samt Kinergetics-kurserne. 

Vedrørende framelding.

Ved framelding senest 1 måned før tilbagebetales depositum og restbeløb.
Ved framelding senest 14 dage før tilbagebetales udelukkende restbeløbet.
Ved senere framelding bortfalder tilbagebetaling.

Der fremsendes yderligere information om kurset ca. en måned før kursusstart. Ved akut opstået sygdom, vil du få tilbud om at deltage på et kursus senere.

På gensyn på kursus i
Kinesiologi-Akademiet