Kinesiologi Akademiets logo

Profil af Kisser Bjerregård

Profil Kisser Bjerregård Kinesiologi-Akademiet

DK-Kinesiolog® – RAB

www.kisser-bjerregaard.dk

Jeg er uddannet pædagog (1975) og zoneterapeut (1980)

I perioden 1975 – 1985 har jeg dels arbejdet i daginstitution og dels på døgninstitution under Politiets ungdomsklub med resocialisering af stofmisbrugere. 1980 – 1982 havde jeg sideløbende egen klinik med zoneterapi.

Sommeren 1985 blev jeg ansat på Thorsted Friskole som friskolelærer, hvor jeg arbejde på fuld tid indtil 1997. I perioden 1997 – 2012 var jeg på deltid som pædagogisk rådgiver, støttelærer og kinesiolog. Sideløbende arbejdede jeg i egen klinik og underviste i kinesiologi.

I 1997 afsluttede jeg min uddannelse som Professionel Praktiserende Kinesiolog® på Dansk Pædagogisk Kinesiologiskole i Gentofte.

Siden 2012 har jeg udelukkende arbejdet i egen klinik med pædagogisk rådgivning og kinesiologi. Jeg anvender mange forskellige slags afbalanceringsteknikker indenfor forskellige grene af kinesiologi, chok og traume terapi, terapeutisk lyd og stemmebrug, integrering af reflekser mv. Alt sammen metoder der også anvendes som hjælp til selvhjælp, da personens egne ressourcer bliver aktiveret. Mit klientel er børn, unge og voksne. Hvor der er behov for det, ydes der rådgivning til og med hele familien.

Jeg arbejder ud fra at sind, krop og ånd er ligeværdige dele af helheden, og at løsningen på et problem ofte skal findes et helt andet sted, end der hvor symptomet er.

Siden 2008 har jeg afholdt kurser på Kinesiologi-Akademiet Jylland, ligesom jeg selv ivrigt deltager i kurser indenfor både kinesiologi og andre terapeutiske værktøjer for at kunne dele denne fantastiske viden og metoderne med mine studerende,

Siden 2000 har jeg undervist i kinesiologi og hjernegymnastik i mange sammenhænge. Bl.a. på en afdeling af Dansk Pædagogisk Kinesiologiskole i Jylland (Thy), Den Frie Lærerskole i Ollerup, bosted for børn og unge med indlæringsvanskeligheder, flere Amtscentre i Nord – og Vestjylland og på handelsskole.