Kinesiologi – Akademiet

Uddannelsens opbygning

 Uddannelsens opbygning

 

På Kinesiologi – Akademiet kan du

  • finde spændende kurser, der kan tælle i din valgfrie del af uddannelsen til Kinesiolog RAB og videre til DK-Kinesiolog®
  • supplere en uddannelse inden for andre alternative behandlingsformer
  • hvis du er Kinesiolog RAB, opdatere din RAB registrering.
  • tage hele kinesiologidelen først til Kinesiolog RAB og videre til DK-Kinesiolog® som afsluttes med speciale og mundtlig eksamen. Du vil få vejledning i, hvor du kan tage den del af uddannelsen, som du skal tage andre steder.

RAB : Registreret Alternativ Behandler

Uddannelsen på Kinesiologi – Akademiet tager udgangspunkt i kinesiologiens rødder. Først og fremmest skal du blive en rigtig dygtig håndværker, du skal lære kinesiologens redskab, – muskeltesten.

Du vil lære at mærke, være opmærksom på og forstå, hvordan sindsstemninger og emotioner er grundlæggende for et godt liv og helbred, eller det modsatte, et liv med sygdom, stress og depression. Du vil opleve og lære, hvordan man med ret enkle metoder kan ændre fastlåste mønstre og blokeringer. Sideløbende er viden om kvantefysik og energimedicin integreret i undervisningen, som er den spirituelle dimension i de kurser, der udbydes på Kinesiologi – Akademiet.

Vil du starte på en uddannelse til kinesiolog, kan du starte på kinesiologidelen, inden den teoretiske obligatoriske del og omvendt.

 

Den teoretiske del er obligatorisk i alle uddannelser til alternativ behandler, og består af:

200 timer i anatomi og fysiologi med afsluttende eksamen

100 timer i sygdomslære med afsluttende eksamen

50 timer i psykologi

50 timer om andre alternative behandlingsformer (i uddannelsen til kinesiolog skal minimum 25 timer være om ernæring)

10 timer klinikdrift/klientvejledning

12 timer i førstehjælp (opdateres med 3 timer hvert andet år).

Den teoretiske del koster ca. 35.000 kr. alt efter hvor kurserne tages.

Vi samarbejder med Nordic College of Natural Medicine, og som studerende hos os, får du 20 % rabat på E-medicus. www.e-medicus.dk

Vi samarbejder også med Karsten Munk Akademiet, som udbyder fysisk undervisning i de teoretiske fag. Som studerende hos os, får du 10 % rabat. www.karstenmunk.dk

Kinesiologidelen i uddannelsen til Kinesiolog RAB og DK-Kinesiolog® består af et obligatorisk kinesiologikursus og valgfrie kinesiologikurser. Kropsafbalancering 1-4 er det eneste kursus, som ALLE skal have.

Herudover kan man vælge frit mellem alle godkendte kurser i Danske Kinesiologers kursuskatalog. Se www.kinesiologi.dk under uddannelse.

 

Uddannelsen til Kinesiolog er på 250 timer. Der afsluttes med eksamen.

 

På Kinesiologi – Akademiet tilbyder vi det obligatoriske kursus:

Touch for Health/Kropsafbalancering 1-4, 80 timer. (7.200 kr.). + materialer (ca. 700 kr)

De resterende valgfrie timer op til 250 timer er kurser, du selv vælger. Det kan være et af nedenstående kurser eller kurser, du tager på en anden kinesiologiskole.

Vi tilbyder eksamen efter hvert kursus.

 

Vær blot opmærksom på, at dine kurser og de instruktører, som du tager kurserne hos,  skal være godkendt af brancheforeningen Danske Kinesiologer, såfremt timerne skal indgå i en uddannelse til Kinesiolog RAB eller DK-Kinesiolog®

 

Valgfrie kurser til uddannelsen Kinesiolog RAB og DK-Kinesiolog ®:

Farvefrekvenser:  16 timer (2.200 kr.)

Metafor kursus:  16 timer (1.800 kr.)

Meridiankursus:  32 timer (4.400 kr.)

Holographic TFH:  18 timer (2000 kr.)

Kinergetics 1 – 7:  7 x 16 timer (2.250 kr. pr. modul)

RESET 1 og 2:  2 x 4 timer (600 kr. pr. modul)

BNT: 8 timer (1400 kr.)

EBV workshop:  4 timer (400 kr.)

Energy Mismatch:   4 timer (400 kr.)

Kærlighed – Krystaller – Transformation:  8 timer (1.200 kr.)

 

Der arrangeres praktisk trænings aftener/dage i ERFA grupper, som alle frit kan tilmelde sig.

 

Vælger du uddannelsesforløb på Kinesiologi-Akademiet, planlægger vi sammen med dig min. 10 timer praktik undervejs i dit uddannelsesforløb

Er du medlem af medlemsorganisationen Danske Kinesiologer, kan du nu søge om at få titlen Kinesiolog RAB

Ansøgningsskema finder du på www.kinesiologi.dk

 

Videreuddannelse til DK – Kinesiolog® er på yderligere 150 timer i kinesiologi samt 50 timer i praktisk træning.

 

Uddannelsen til DK – Kinesiolog® afsluttes med speciale skrivning og en praktisk eksamen. (6.000 kr. som også dækker opgaveretning undervejs i forløbet).

Pris: Kinesiologidelen koster i ovennævnte eksempel i alt 50.000 kr. plus ca. 700 kr. til materialer.