Kinesiologi Akademiets logo

På Kinesiologi – Akademiet kan du

  • finde spændende kurser, der kan tælle i din valgfrie del af uddannelsen til Kinesiolog RAB og videre til DK-Kinesiolog®
  • supplere en uddannelse inden for andre alternative behandlingsformer
  • opdatere din RAB registrering, hvis du er Kinesiolog RAB .
  • tage hele kinesiologidelen først til Kinesiolog RAB og videre til DK-Kinesiolog® som afsluttes med speciale og mundtlig eksamen. Du vil få vejledning i, hvor du kan tage den del af uddannelsen, som du skal tage andre steder.

 

RAB : Registreret Alternativ Behandler

Uddannelsen på Kinesiologi – Akademiet tager udgangspunkt i kinesiologiens rødder. Først og fremmest skal du blive en rigtig dygtig håndværker, du skal lære kinesiologens redskab, – muskeltesten.

Du vil lære at mærke, være opmærksom på og forstå, hvordan sindsstemninger og emotioner er grundlæggende for et godt liv og helbred, eller det modsatte, et liv med sygdom, stress og depression. Du vil opleve og lære, hvordan man med ret enkle metoder kan ændre fastlåste mønstre og blokeringer. Sideløbende er viden om kvantefysik og energimedicin integreret i undervisningen, som er den spirituelle dimension i de kurser, der udbydes på Kinesiologi – Akademiet.

Vil du starte på en uddannelse til kinesiolog, kan du starte på kinesiologidelen, inden den teoretiske obligatoriske del og omvendt.

 

Den teoretiske del er obligatorisk i alle uddannelser til komplementær behandler, og den består af:

200 timer i anatomi og fysiologi med afsluttende eksamen

100 timer i sygdomslære med afsluttende eksamen

50 timer i psykologi

50 timer om andre alternative behandlingsformer (i uddannelsen til kinesiolog skal minimum 25 timer være om ernæring)

10 timer klinikdrift/klientvejledning

12 timer i førstehjælp (opdateres med 3 timer hvert andet år).

Den teoretiske del koster ca. 12.000 – 35.000 kr., alt efter hvor kurserne tages. Hvis du allerede har disse teoretiske fag, får du selvfølgelig merit.

Vi samarbejder med Nordic College of Natural Medicine, og som studerende hos os, får du 20 % rabat på E-medicus. www.e-medicus.dk

Vi samarbejder også med Karsten Munk Akademiet, som udbyder fysisk undervisning i de teoretiske fag. Som studerende hos os, får du 10 % rabat. www.karstenmunk.dk

 

Den faglige del i uddannelsen til Kinesiolog RAB og DK-Kinesiolog® 

Kinesiologidelen består af et obligatorisk basiskursus og valgfrie kinesiologikurser. 

Uddannelsen til Kinesiolog er på 250 timer. Der afsluttes med eksamen. 

Uddannelsen til DK-Kinesiolog® er på 400 timer samt 50 timers praktik. Der afsluttes med speciale-skrivning og eksamen. 

 

Obligatorisk basiskursus

Touch for Health 1-4 eller Kropsafbalancering 1-4 er det eneste kursus, som ALLE skal have.

På Kinesiologi – Akademiet tilbyder vi begge obligatoriske kurser, men du skal selvfølgelig kun have et af dem:

Touch for Health / Kropsafbalancering 1-5, 80 timer  (11.000 kr.). + materialer (ca. 700 kr.)

Touch for Health udbydes på Fyn og i Aarhus (Birgit Nielsen). Kropsafbalancering udbydes på Mors (Kisser Bjerregaard) og i København (Mette Pedersen).

 

Den resterende del af uddannelsen

Herefter kan der vælges frit mellem alle godkendte kurser i Danske Kinesiologers kursuskatalog. Se www.kinesiologi.dk under uddannelse.

De resterende valgfrie timer op til 250 / 400 timer er kurser, du selv vælger. Det kan være et af nedenstående kurser eller kurser, du tager på en anden kinesiologiskole.

Vi tilbyder eksamen efter hvert kursus.

Vær blot opmærksom på, at dine kurser og de instruktører, som du tager kurserne hos,  skal være godkendt af brancheforeningen Danske Kinesiologer, såfremt timerne skal indgå i en uddannelse til Kinesiolog RAB eller DK-Kinesiolog®

 

Vi tilbyder flg. valgfrie kurser til uddannelsen Kinesiolog RAB:

Metafor kursus:  16 timer (2.200 kr.) + 4 timer superviseret træning

Meridiankursus:  32 timer (4.400 kr.) + 8 timer superviseret træning

BNT: 8 timer (1400 kr.)

Kinergetics 1 – 7:  7 x 16 timer (2.600 kr. pr. modul) + 3 timer superviseret træning pr. modul

 

Vi tilbyder flg. valgfrie kurser til uddannelsen Kinesiolog RAB og DK-Kinesiolog ®:

Metafor kursus:  16 timer (2.200 kr.) + 4 timer superviseret træning

Meridiankursus:  32 timer (4.400 kr.) + 8 timer superviseret træning

Kinergetics 1 – 7:  7 x 16 timer (2.600 kr. pr. modul) + 3 timer superviseret træning pr. modul

Kærlighed – Krystaller – Transformation:  16 timer (2.200 kr.) + materialer 700 kr.

Chakra – frekvenser til krop, sind og sjæl: 20 timers internatkursus (7000 kr.)

 

Vi tilbyder flg. workshops til til uddannelsen Kinesiolog RAB og DK-Kinesiolog ®:

RESET 1 og 2:  2 x 4 timer (600 kr. pr. modul)

Energy Mismatch: 4 timer (600 kr.)

EBV workshop:  4 timer (600 kr.)

Der kan vælges to workshops til første del af uddannelsen, og to workshops til sidste del af uddannelsen.  

 

Alle kurser kan bruges til opdatering af RAB

 

Der arrangeres praktisk trænings aftener/dage i ERFA grupper, som alle frit kan tilmelde sig.

Vælger du uddannelsesforløb på Kinesiologi-Akademiet, planlægger vi sammen med dig min. 10 timer praktik undervejs i dit uddannelsesforløb

Er du medlem af medlemsorganisationen Danske Kinesiologer, kan du efter bestået eksamen søge om at få titlen Kinesiolog RAB

Ansøgningsskema finder du på www.kinesiologi.dk 

 

Pris: Kinesiologidelen til DK-Kinesiolog® koster i ovennævnte eksempel i alt 65.000 kr. plus ca. 1400 kr. til materialer.